Po każdym roku studiów należy odbyć 4 tygodnie praktyk, czyli przez ten czas chodzimy do wybranej placówki tj, szpital lub POZ i uczymy się praktyki ;)

 

Wybrany przez Nas szpital może być szpitalem klinicznym:

  1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1  - SPSK 1

  2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4  - SPSK 4

  3. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

lub może to być szpital w pobliżu naszego miejsca zamieszkania -> wtedy trzeba zwrócić uwagę, czy jest on w specjalnym wykazie jednostek akredytowanych:

https://kursy.cmkp.edu.pl/akredytacja/specjalizacyjne 

 

I rok - praktyki pielęgniarskie -> wybieramy dowolny oddział szpitalny i doskonalimy umiejętności zdobyte w ramach PUK

II rok - 3 tygodnie u lekarza rodzinnego i 1 tydzień pomoc doraźna, czyli SOR lub Izba Przyjęć

III rok - choroby wewnętrzne, czyli dowolny oddział internistyczny

IV rok - 2 tygodnie na oddziale pediatrycznym i 2 tygodnie na ginekologii i położnictwie

V rok - 2 tygodnie intensywnej terapii i 2 tygodnie chirurgii 


 

Dokładniejsze informacje o praktykach wakacyjnych: 

http://umlub.pl/studenci-i-doktoranci/dziekanaty/dziekanat-ii-wydzialu-lekarskiego-z-oddzialem-anglojezycznym/kierunki-studiow/lekarski/

Kontakt z nami


Do
góry