Wszystkie najważniejsze informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie: http://www.rekrutacja.umlub.pl/

 

Proste kroki rekrutacji:

 

 1. Zapoznanie studenta z warunkami rekrutacji:

  1. Przedmioty liczone do rekrutacji: 

Biologia: poziom rozszerzony 1%=1 ptk
Matematyka: poziom rozszerzony lub podstawowy 1%=1ptk
Chemia lub Fizyka: poziom rozszerzony 1%=1ptk
 1. Olimpiada Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Matematyczna zwalnia z postępowania rekrutacyjnego: 

"Olimpiada o Diamentowy indeks AGH" pozwala na uzyskanie maksymalnej liczby punktów z następujących przedmiotów: chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki w pozostałym zakresie obowiązuje go postępowanie kwalifikacyjne.

 1. Terminarz:

18.05 – 12.07.2021 r.: rejestracja elektroniczna, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienie wyników egzaminów maturalnych -> dla matury starej, nowej, IB, ED

2. Rejestracja elektroniczna na stronie: https://rekrutacja2020.umlub.pl/ 

Pomocna jest instrukcja: Rejestracja elektroniczna / WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test (umlub.pl)

3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 85 złotych na konto podane na koncie kandydata do 12.07 

4. Wpisanie wyników egzaminu maturalnego na koncie kandydata do 12.07 

5. Sprawdzenie list rekrutacyjnych, które pojawiają się na stronie: http://www.wynikirekrutacji.umlub.pl/

zgodnie z terminarzem list:

 • I lista: ogłoszenie: 16 lipca 2021 r.; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 21 lipca 2021 r. do godz. 12:00
 • II lista: ogłoszenie: 22 lipca 2021 r. ; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 26 lipca 2021 r. do godz. 12:00
 • III lista: ogłoszenie: 27 lipca 2021 r. ; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 29 lipca 2021 r. do godz. 12:00
 • IV lista: ogłoszenie: 30 lipca 2021 r. ; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 2 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00
 • 3 sierpnia - 2 września 2021 r. - przerwa w pracach Komisji Rekrutacyjnej
 • V lista: ogłoszenie: 3 września 2021 r.

6. W momencie zakwalifikowania się kandydat składa dokumenty do Biura Rekrutacji na Alejach Racławickich 1 (Collegium Novum)

Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności przekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą lub kurierem.


Dokumenty potrzebne do złożenia można znaleźć na stronie: http://www.rekrutacja.umlub.pl/pozostale-informacje/wykaz-dokumentow/

 

Kontakt z nami


Do
góry