Studia medyczne to nie tylko nauka ;) Warto rozejrzeć się, co ciekawego dzieje się wokół Nas i na naszej Uczelni. Organizacje studenckie to świetny sposób na poznanie wielu wspaniałych ludzi o zainteresowaniach podobnych do Twoich. 


 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - wszystkiego dowiesz się z zakładki: IFMSA? A co to takiego?

 

​​​​​Młodzi Medycy - członek EMSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny). Zajmuje się wieloma działaniami zarówno dla studentów, jak i dla licealistów. Organizuje liczne warsztaty, konferencje, akcje charytatywne oraz profilaktyczne. 

 

   

Więcej informacji:

 

Akademicki Związek Sportowy AZS  - największe sportowe stowarzyszenie zrzeszające studentów z całej Polski. Oferuje zajęcia sportowe i rekreacyjne z aż 22 dyscyplin m.in: lekka atletyka, gry zespołowe, taniec czy wspinaczka górska.

 

 

Więcej informacji:

 

Chór Akademicki - jest tworzony przez studentów i pracowników UM już od ponad 20 lat. Repertuar chóru jest bardzo różnorodny: muzyka religijna i świecka, dawna i współczesna, utwory a’ cappella i wielkie dzieła wokalno-instrumentalne. Chór uczestniczył w warsztatach muzycznych, festiwalach i tournee koncertowych w Holandii, Włoszech, Szwecji, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Chorwacji, Ukrainie i na Litwie.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/chorumlub

 

Duszpasterstwo Akademickie “Łukasz” -  zajmuje się formacją duchową głównie studentów i absolwentów UM, ale pozostaje otwarte na osoby z pozostałych lubelskich uczelni. W ramach duszpasterstwa działają inne wspólnoty: Odnowa w Duchu Świętym „Woda żywa”, Diakonia Muzyczna czy Diakonia Rozrywki. 

 


 

Więcej informacji:

 

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych STDL - skupia studentów analityki medycznej wszystkich lat. Umożliwia rozwój swoim członkom poprzez organizację szkoleń, warsztatów i wycieczek edukacyjnych oraz współpracę ze środowiskiem zawodowym diagnostów laboratoryjnych.

 

    

 

Więcej informacji:

 

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie PTSF - skupia studentów i absolwentów farmacji. Zajmuje się pomocą studentom farmacji w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych oraz podnoszenie ich poziomu naukowego poprzez organizację warsztatów, konferencji, szkoleń oraz wymian i praktyk.

 

    Więcej informacji:

 

Centrum Wolontariatu - zrzesza studentów, doktorantów i pracowników UM. Zajmuje się szeroko pojętym wolontariatem poprzez organizację m.in.: Szlachetnej Paczki, zbiórek dla schronisk czy Wolontariatu Medycznego, który wspiera walkę z pandemią SARS-CoV-2. 

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/CentrumWolontariatuUMlub 

 

Samorząd Studentów - spośród studentów wybierani są przedstawiciele każdego roku, wydziału i kierunku wchodzący w skład Rady Uczelnianej Samorządu Studentów, w skrócie RUSS. Do ich zadań należy: obrona praw studentów, czuwanie nad pomocą materialną, wspomaganie różnych uczelnianych inicjatyw oraz współpraca z władzami UM i samorządami innych uczelni. 

 

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/ssumlublin  

 

Studenckie Towarzystwo Naukowe STN - koordynuje działalność Studenckich Kół Naukowych (SKN), które działają przy większości Klinik i Zakładów naszej Uczelni. Dodatkowo organizuje liczne konferencje i szkolenia dotyczące działalności naukowej.

 

 


Lista SKN: https://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/kola-naukowe/ 

Więcej informacji:

 

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii PTSS - zrzesza studentów i absolwentów stomatologii naszej Uczelni. Organizuje warsztaty, szkolenia, konferencje, ale też akcje profilaktyczne w przedszkolach czy szkołach podstawowych. 

    

Więcej informacji:

 

Zespół Pieśni i Tańca - obejmuje trzy grupy taneczne, kapelę oraz solistów – w sumie ponad 150 osób. W swoim programie Zespół prezentuje tańce, przyśpiewki ludowe i utwory instrumentalne na kapelę z wielu regionów Polski oraz tańce narodowe, które są reprezentowane na konkursach w kraju i na świecie. 

 

 

    

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/zpitumlub 

 

Studenckie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP) przy Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie - skupia studentów I i II stopnia studiów pielęgniarskich. PTP umożliwia uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach oraz wspiera późniejszy rozwój zawodowy pielęgniarek.

 

Więcej informacji: https://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/organizacje-studenckie/studenckie-kolo-ptp-przy-wydziale-nauk-o-zdrowiu-um-w-lublinie/ 

 

Kontakt z nami


Do
góry