Absolwenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego zobowiązani są do odbycia tzw. stażu podyplomowego.

Najważniejszym dokumentem regulującym staż podyplomowy jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty:

Przejdź na stronę Ministerstwa Zdrowia

Pod koniec ostatniego semestru studiów należy na stronie swojej Okręgowej Izby Lekarskiej odszukać informacje na temat procesu aplikacji na staż. Termin ich opublikowania zależy od władz danej Izby.

Odnośniki do stron Okręgowych Izb Lekarskich znajdziecie na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej:

Przejdź na stronę Naczelnej Izby Lekarskiej

Do uzyskania pełnego prawa do wykonywania zawodu niezbędne jest zakończenie stażu i zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego, za przeprowadzenie którego odpowiedzialne jest Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Szczegółowe informacje na temat egzaminu można znaleźć tutaj.

Kontakt z nami


Do
góry