Za proces specjalizacyjny lekarzy i lekarzy dentystów odpowiada w Polsce Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Obecnie szkolenia specjalizacyjne odbywają się w tzw. trybie modułowym, a młodzi lekarze mogą wybrać jedną spośród 78 specjalizacji. Lekarze dentyści mają do wyboru 9 specjalności.

Lista dostępna jest pod tymi linkiem: szkolenia dostępne w 2016 roku

 

Lekarze mogą specjalizować się w Polsce na 2 sposoby:

Dwa razy do roku (w marcu i we wrześniu) Ministerstwo Zdrowia przyznaje rezydentury, czyli płatne przez Ministerstwo Zdrowia "etaty" na szkolenie specjalizacyjne - dostępne są one dla lekarzy nie posiadających żadnej specjalizacji. O przyznaniu rezydentury decyduje wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Każdy kto otrzyma rezydenturę musi złożyć podanie o przyjęcie na tzw. miejsce szkoleniowe w szpitalu akredytowanym do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w ramach umowy o pracę. Ostateczna decyzja o przyjęciu rezydenta do pracy należy do szpitala (w większości przypadków jest to decyzja pozytywna).

Lista jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego: kliknij

Wysokość zarobków w trybie rezydenckim określa odpowiednie rozporządzenie: kliknij

Możliwe jest także odbywanie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, szczegółowo wyjaśnia to strona Ministerstwa Zdrowia: kliknij

Kontakt z nami


Do
góry