CHECKLIST

Na pewno warto kupić fartuch z długim rękawem, to podstawa na większość ćwiczeń :) Z ubioru to dobrze mieć wygodny strój sportowy oraz buty sportowe na zmianę na niektóre ćwiczenia. Na anatomię pudełko rękawiczek jednorazowych, dosłownie kilka zeszytów, bo nie na wszystkim idzie notować. Z oryginalnych książek zakupić warto tak naprawdę jedynie atlas do anatomii (najlepiej Nettera). Resztę na spokojnie możecie wypożyczyć w bibliotece.

ANTYCHECKLIST

Na pierwszym roku u nas nie były wymagane scrubs’y (strój medyczny) oraz typowe obuwie medyczne, ale możecie kupić, będzie na przyszłość. Nie ma potrzeby kupować fizycznych wersji podręczników, atlasów i skryptów, ponieważ większość z nich jest dostępnych w internecie, czy w bibliotece.

PRZEDMIOTY

U nas do najważniejszych przedmiotów należała anatomia prawidłowa, anatomia funkcjonalna, fizjologia, kinezyterapia, biologia medyczna, układ nerwowy i patofizjologia bólu. Większość materiałów oraz konspektów dostarczają prowadzący, oczywiście trzeba korzystać z podręczników/ skryptów kursowych, wymaganych przez prowadzących, czyli przykładowo atlasu Nettera na anatomii. Wspólne prowadzenie notatek pomaga w nauce oraz na niektórych zajęciach rzeczywiście warto notować, ale o tym wspomną prowadzący ;) Część przedmiotów zalicza się po skończeniu cyklu zajęć, a część z nich dopiero, gdy cały rok zaliczy dany przedmiot, ale zaliczenia z kilku/kilkunastu przedmiotów przypadały na koniec semestru letniego. My mieliśmy egzaminy z większych przedmiotów dopiero w drugim semestrze; były one rozłożone na cały semestr.

ZAJĘCIA KLINICZNE

Z zajęć typowo klinicznych - czyli kontakt z pacjentami - jedynie STR (struktura i funkcjonowanie układu nerwowego) na oddziale w Szpitalu im. Dr Wiktora Degi. W tym samym szpitalu również odbywały się zajęcia z masażu, rozwoju człowieka i anatomii funkcjonalnej, lecz bez bezpośredniego kontaktu z pacjentami.  

PRAKTYKI

Podczas pierwszego roku nie ma praktyk w szpitalu, lecz nasz rocznik miał możliwość odbycia tygodniowych praktyk z fizykoterapii dla chętnych. Praktyki obejmowały wykonywanie zabiegów hydroterapii oraz parafinoterapii. Praktyki trwały codziennie przez tydzień, po 8 godzin. 

PORADY

Warto od początku rozpoczęcia zajęć (głównie tych najważniejszych) systematycznie przyswajać wiedzę i starać się uczyć na bieżąco. Dobre miejsce do nauki to biblioteka Uniwersytetu na campusie - otwarta od rana do wieczoru, codziennie bez niedzieli. W razie jakichkolwiek problemów, czy pytań związanych ze studiami warto kontaktować się z UCOS, lecz w pierwszej kolejności spytajcie swoich starostów bądź opiekuna roku :) Przygotujcie się na to, że plany zajęć ulegają ciągłym zmianom i każda grupa ma inny plan. Pamiętajcie, że prowadzący to też ludzie, można i trzeba się z nimi normalnie kontaktować w razie jakichkolwiek losowych problemów bądź sytuacji, np. spóźnienie lub przełożenie zajęć, spróbują wam zawsze pomóc :) Regularnie sprawdzajcie system wisus i pocztę uczelnianą, bo to tam pojawiać się bedą najważniejsze dla Was informacje odnośnie studiów. POWODZENIA !!!

Kontakt z nami


Do
góry