5 rok

6 rok

praktyki wakacyjne

ginekologia i położnictwo (2 tygodnie), anestezjologia i intensywna terapia (2 tygodnie)

nie ma praktyk wakacyjnych

plan zajęć

zajęcia kliniczne (w szpitalu), początek ok. 8:00-9:00 w zależności od bloku, koniec ok. 13:00-14:00 w zależności od bloku

zajęcia kliniczne (w szpitalu), początek ok. 8:00-9:00 w zależności od bloku, koniec ok. 13:00-14:00 w zależności od bloku

wykłady

odbywają się popołudniami w godzinach ok. 15-18, online, trwają od października do połowy marca

nie ma wykładów

nietypowe bloki

stany nagłe - blok składający się z zajęć w Centrum Symulacji Medycznych, gdzie poruszane są takie zagadnienia jak:

 • stwierdzanie zgonu i wypisywanie karty zgonu

 • przekazywanie informacji o śmierci

 • przekazywanie trudnych informacji o możliwym postępowaniu terapeutycznym

specjalność wybrana - blok trwający 6 tygodni, ostatni na studiach, początek ok. kwietnia/maja:

 • studenci sami aplikują na wybrane specjalności

 • w aplikacji mogą zaznaczyć 3 preferowane specjalizacje wybrane w kolejności od najbardziej pożądanej

 • rekrutacja odbywa się w listopadzie

 • o dostaniu się na daną specjalność wybraną decyduje średnia z egzaminów ze wszystkich lat studiów oraz liczba miejsc zgłoszona przez poszczególne kliniki

egzaminy

anestezjologia i intensywna terapia, okulistyka, choroby uszu, nosa i krtani, neurologia, medycyna sądowa

Teoretyczne i praktyczne z każdej dziedziny, tzw. egzaminy dyplomowe, łącznie 12 egzaminów:

 1. choroby wewnętrzne

 2. ginekologia i położnictwo

 3. medycyna ratunkowa

 4. medycyna rodzinna

 5. chirurgia

 6. psychiatria

Lekarski Egzamin Końcowy

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Dziekan Wydziału Lekarskiego pozwala na podejście do LEKu już po ukończeniu 5 roku kierunku lekarskiego (nie trzeba mieć zaliczonych praktyk wakacyjnych, ale trzeba mieć wszystkie pozostałe wpisy w indeksie). Dotyczy to także zdawania LEKu w trakcie trwania 6 roku studiów. Oznacza to, że do LEKu można podejść w sesji jesiennej po 5 roku i w sesji wiosennej na 6 roku. Oczywiście do LEKu można podchodzić w dowolnej sesji po ukończeniu 6 roku :) (stan wiedzy na 28.03.2022)

 

Kontakt z nami


Do
góry