Przedmioty na IV roku

 

Ginekologia i położnictwo:  Każdego dnia dana podgrupa kliniczna odbywa zajęcia na innym oddziale, tym również na bloku porodowym.

 Do przygotowywania się na zajęcia w zupełności wystarczy Ginekologia i Położnictwo - Repetytorium pod redakcją naukową Grzegorza Bręborowicza.

 

Pediatria: Przed rozpoczęciem zajęć należy zaliczyć wejściówkę obejmującą tematyką zagadnienia omawiane na 3 roku. Na 4 roku zajęcia odbywają na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej, Diabetologii Dziecięcej, Pulmonologii Dziecięcej i Chorobach Zakaźnych.Zajęcia zaczynają się od seminarium (tematyka zazwyczaj koreluje wyłącznie z planem zajęć pierwszej podgrupy klinicznej). Na wejściówkę obowiązują te same materiały co na 3 roku.

Zaliczenie ustne - tematyka zależna od Kliniki, w której odbywamy ostatni dzień zajęć.

 

Neonatologia: Przez moją grupę jednogłośnie ogłoszone najlepszymi zajęciami w całym roku akademickim. Polecam przygotowywać się sumiennie na seminaria, bo polegają one na dyskusji z prowadzącym. Obowiązuje skrypt utworzony przez katedrę. Zaliczenie testowe.

 

Choroby cywilizacyjne: Blok odbywający się online - do zaliczenia wystarczą przeczytane prezentacje od katedr. Zaliczenie testowe.

 

Propedeutyka psychiatrii i psychiatria: Zajęcia odbywają się przy ulicy Szpitalnej. Podczas zajęć głównie rozmawiamy z pacjentami. Zaliczenie testowe.

 

Onkologia: Przedmiot trwa 3 tygodnie - pierwsze 3 dni to seminaria, następnie 7 dni na Szamarzewskiego, 3 tydzień - Wielkopolskie Centrum Onkologii (radiologia, radioterapia, brachyterapia, patomorfologia). Warto uważnie słuchać na seminariach - wiedza z nich jest egzekwowana w czasie zajęć i na egzaminie. Na każdych zajęciach zbieramy punkty - maksymalnie 3, a minimalnie 1. Minimalna liczba punktów pozwalających na zaliczenie ćwiczeń wynosi 23 (60%). Do egzaminu należy przerobić jeden z podręczników (Stec lub Kordek - jeśli oczekujecie wyższej oceny, a nie samego zdania - oba), wykłady i seminaria. Próg zdawalności egzaminu to 65%.

 

Choroby zakaźne: W roczniku 2021/2022 zajęcia odbywały się zdalnie - 2 tygodnie pracy własnej studenta + wykonanie prezentacji + 1 zajęcia podsumowujące. Obowiązuje skrypt uczelniany pod redakcją prof. Arlety Kowali-Piaskowskiej.

 

Choroby tropikalne i pasożytnicze: Zajęcia trwają tydzień i obejmują seminaria, prowadzone głównie przez Panią Profesor - bardzo ciekawe. Kończą się zaliczeniem w ostatnim dniu zajęć. Na egzaminie brak pytań z chorób tropikalnych - wyłącznie choroby zakaźne.

 

Badania naukowe: Zajęcia obejmują seminaria, a zaliczenie polega na napisaniu wniosku do komisji bioetycznej.

 

Ortopedia i traumatologia: Zajęcia odbywają się w Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. W. Degi. Na zajęciach wykonujemy głównie na sobie (rzadziej na pacjentach) poszczególne elementy badania ortopedycznego - na tym polega również zaliczenie. Na egzamin obowiązuje Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja.

 

Rehabilitacja: Zajęcia odbywają się w Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. W. Degi. Zaliczenie ustne. Warto uważnie słuchać uwag prowadzących dotyczących egzaminu.

 

Medycyna paliatywna: Zajęcia odbywają się w Hospicjum Palium. Warto powtórzyć leki przeciwbólowe.

 

Geriatria: Zajęcia odbywają się w Hospicjum Palium i w CSM. Zaliczenie w formie prezentacji. Tematykę prezentacji wybiera Katedra.

 

Medycyna ratunkowa: 2 dni odbywające się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym + 1 dzień seminaryjny. Sposób w jaki przeprowadzane są zajęcia zależy od wylosowanego szpitala.

 

Kardiologia: Zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń w ramach, których uczymy się, jak diagnozować/ leczyć poszczególne schorzenia kardiologiczne, uczymy się robić echo, co słyszymy w osłuchiwaniu, jak interpretować EKG. Warto przed zajęciami obejrzeć całą serię Brodatej Medycyny na yt dotyczącą EKG. A w czasie trwania zajęć doczytywać poszczególne zagadnienia ze Szczeklika. Na zaliczeniu 5 EKG do interpretacji + 25 pytań testowych.

 

Hematologia: Bardzo ciekawe zajęcia. Warto trochę wcześniej zacząć przerabiać Szczeklika/ prezentacje, żeby wcześniej mieć jakiekolwiek pojęcie o przedmiocie. Zaliczenie testowe.

 

Alergologia i reumatologia: 1 dzień to zajęcia i zaliczenie z alergologii. Obowiązuje cały dział ze Szczeklika. Pozostałe dni to reumatologia w Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym - również obowiązuje Szczeklik. Chirurgia ogólna Kardiochirurgia Urologia

Kontakt z nami


Do
góry