PLAN ZAJĘĆ

Plan zajęć na drugim roku różni się znacząco od grafiku pierwszaków. Największą zmianą jest obecność bloków przedmiotowych. Na początku może wydawać się to nieco skomplikowane, ale nie martwcie się - już wszystko tłumaczymy!

Przedmiot blokowy, to zajęcia które odbywają się codziennie przez określoną ilość czasu. Długość trwania bloku (1, 2 lub nawet 3 tygodnie) jest ustalana odgórnie. Każdego dnia będziecie spotykali się stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez każdą katedrę na około 3h. W roku akademickim 2021/2022 wszystkie bloki przedmiotowe odbywały się dopołudnia od 8:00 do 11:00.

 

W formie bloków odbywają się:

 • mikrobiologia (3 tygodnie)
 • podstawy immunologii (1 tydzień)
 • parazytologia (1 tydzień)
 • epidemiologia (1 tydzień)
 • diagnostyka laboratoryjna (1 tydzień)
 • zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (2 tygodnie)
 • molekularne podłoże chorób (2 tygodnie)
 • procedury medyczne (1 tydzień)
 • historia medycyny (1 tydzień)
 • wprowadzenie do chorób wewnętrznych (1 tydzień)
 • patomorfologia - seminaria (1 tydzień)
 • genetyczne podłoże chorób (1 tydzień)
 • psychologia kliniczna (1 tydzień)

Każdy blok kończy się zaliczeniem. Dokładną datę ustala się zawsze z prowadzącym zajęcia, jednak zazwyczaj odbywa się ono ostatniego dnia ćwiczeń. W przypadku egzaminów, odbywają się one na koniec semestru.

 

Dodatkowo oczywiście będziecie mieli “normalne” zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu i trwają semestr lub cały rok. Do nich należą:

 • biochemiczne podłoże chorób
 • fizjologia kliniczna
 • patofizjologia
 • język angielski
 • WF
 • patomorfologia - ćwiczenia

Poza wymienionymi formami nauki będziecie mieli, również wykłady - w takiej samej formie jak na pierwszym roku.

 

PRAKTYKI WAKACYJNE PO DRUGIM ROKU

 

Praktyki wakacyjne po 2 roku obejmują 15 dni po 6 godzin lekcyjnych (90h zegarowych) medycyny rodzinnej w POZ oraz 5 dni po 6h lekcyjnych (30h zegarowych) na SORze/ izbie przyjęć.

Praktyki można odbyć w każdej przychodni POZ, ale nie specjalistycznej, natomiast praktyki na SOR najwygodniej odbyć w konkretnych szpitalach, z którymi współpracuje Uczelnia. Jeżeli chcemy odbyć praktyki w innym szpitalu - konieczne jest zawarcie umowy indywidualnej ze szpitalem.

Wskazówki:

 • zbieraj pieczątki jak świeżaki w biedronce! w innym wypadku, będziesz musiałx je nadrobić na kolejnych latach
 • dział prawny zajmujący się akceptacją umów ze szpitalami zazwyczaj nie jest przychylny do podpisywania nieuczelnianych umów - więc jeżeli szpital wymaga podpisania ich umowy - lepiej zmienić miejsce odbywania praktyk
 • jeżeli odbywasz wolontariat, złóż wniosek o zaliczenie praktyk do Kierownika Praktyk. Liczba przepracowanych godzin musi się zgadzać!

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY

 

 • blok mikrobiologia, parazytologia i immunologia

mikrobiologia: na naszym roku zajęcia odbywały się w formie hybrydowej, w zależności od grupy ilość zajęć stacjonarnych w katedrze była różna. Podczas trwania bloku są dwa kolokwia i wyjście dla osób, które nie uzyskają odpowiedniej liczby punktów na kolokwiach. Warto się systematycznie i na bieżąco uczyć, ponieważ z dnia na dzień jest duża ilość obowiązującego na zajęciach materiału.

parazytologia: zajęcia stacjonarne w katedrze, bardzo przyjemne. Zdecydowanie warto uczyć się na bieżąco z zajęć na zajęcia, ponieważ materiału jest dość sporo, a blok kończy się dwoma zaliczeniami - praktycznym i teoretycznym.

immunologia: zajęcia zdalne, bardzo przyjemne

 

 • biochemiczne podłoże chorób: zdecydowanie przedmiot, którego nie trzeba się bać, zajęcia prowadzone bardzo dobrze, zajęcia odbywają się raz w tygodniu, więc nie ma problemu z ilością materiału do nauki na bieżąco

 

 • patofizjologia: nauka przedmiotu odbywa się głównie w formie e-learningu na platformie estudent, podczas cotygodniowych zajęć w katedrze asystenci skupiają się na omawianiu przypadków klinicznych

 

 • patomorfologia: cotygodniowe zajęcia stacjonarne w katedrze, w zależności od prowadzących jest różna liczba wejściówek (muszą być min. 4). Nikt za bardzo nie wie, czy te wejściówki się do czegokolwiek liczą i jeśli tak to w jaki sposób jest przeliczana różnica w liczbie wejściówek i odmienny poziom trudności w zależności od asystenta. Po kilku pierwszych zajęciach odbywa się sprawdzian praktyczny, a po zakończeniu wszystkich zajęć kolokwium zaliczeniowe.

Kontakt z nami


Do
góry