Nasza uczelnia dysponuje własnym systemem do obsługi studentów - w skrócie zwanym WiSUS-em. W tej zakładce dowiecie się najważniejszych informacji o systemie - co zawiera i jak się nim posługiwać.

 

 

WiSUS 2.0

 

czyli Wirtualny System Usług dla Studenta

https://uczelnia.ump.edu.pl/SSO/logowanie.aspx

 

WiSUS to z pewnością nieodzowny program towarzyszący studentowi UMP przez cały okres jego studiów. Każdy student ma swoje własne konto na WISUS-ie. Dzięki niemu mamy dostęp do wszystkich ważnych informacji, takich jak np. oceny w indeksie, fakultety, na jakie jesteśmy zapisani, wnioski, podania itp. Po zalogowaniu na swoje konto uzyskujemy dostęp do wielu programów, potrzebnych nam w codziennym funkcjonowaniu na uczelni.

 


W zakładce SYSTEMY :

 

 

 • AKSON - tu znajdziesz dane dotyczące wszystkich przedmiotów, które czekają na Ciebie w tym roku akademickim, w tym informacje o liczbie pkt. ECTS, jakie posiada dany przedmiot, liczbie realizowanych godzin oraz o prowadzących. W zakładce materiały dydaktyczne kursów wykładowcy wstawiają swoje prezentacje z wykładów i inne materiały oraz zagadnienia na egzaminy i kolokwia. W zakładce wiadomości administracyjne roku studiów znajdziesz wzór umowy, którą musisz podpisać w dziekanacie uczelni przed rozpoczęciem studiów.
   
 • ANKIETA - po zaliczeniu danego przedmiotu (pod koniec roku akademickiego) będą się tutaj pojawiały ankiety dotyczące danego przedmiotu. To jest czas, w którym możemy ocenić poszczególne przedmioty i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat wykładowcy. Uzupełnianie ankiet jest bardzo ważne dla uczelni, ponieważ to dzięki nim mogą docenić pracę dobrze pracujących jednostek, ale również mieć na uwadze te funkcjonujące niekoniecznie poprawnie i zgodnie z oczekiwaniami studentów. 
   
 • ASIA - jest to jedna z ważniejszych dla studentów platform w systemie. Oprócz profilu osobowego ze wszystkimi danymi, znajdziemy tu też informacje o wypożyczonych z biblioteki ksiązkach (wraz z obowiązkową datą zwrotu - za pomocą systemu można również przedłużyć wypożyczenie książek). Tutaj rownież znajdują się wnioski i podania do akademików oraz zapomóg dla studentów - za pomocą zakładki można wniosek złożyć i obserować jego stan (zaakceptowanie, przyjęcie, odpowiedź, itp.). W zakładce Finanse - SIANO znajdziemy numer konta bankowego przypisanego do każdego studenta, na które dokonujemy wpłaty za legitymację studencką, ubezpieczenie NWW, akademik i inne. ASIA oferuje nam również dostęp do planu zajęć na cały rok.
   
 • DOCUMASTER C. - jeśli nie posiadasz drukarki, a potrzebujesz szybko coś wydrukowa? Żaden problem! :) Dzięki urządzeniu Documaster, które znajduje się w większości budynków uczelni, bibliotece oraz akademikach, bez problemu (za drobną opłatą) wydrukujesz to, czego potrzebujesz. Wystarczy, że zasilisz swoje konto (w Collegium Anatomicum na 1. piętrze oraz w bibliotece na parterze znajdują się wpłatomaty do zasilania konta - należy włożyć legitymację studencką w odpowiednie miejsce i wrzucić pięniądze, a system automatycznie doliczy je na konto), a potem za pomocą komputera w zakładce Documaster załadujesz plik (wyłącznie w pdf!), który chcesz wydukować. Następnie musisz zalogować się na jednym z dostępnych urządzeń, wybrać plik do druku i voilà.
  Za pomocą Documastera możesz również skopiować i zeskanować swoje pliki.

 • EOD - Elektroniczny Obieg Dokumentów
 • E-SKLEP
 • INDEKS - miejsce, gdzie prowadzący wpisują wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów. Na naszej uczelni od kilku lat nie funkcjonują już papierowe indeksy - wszystko odbywa się poprzez system.
 • SOLAT - jest to platforma, za pomocą której studenci rozwiązują szkolenia przesłane przez uczelnię, np. biblioteczne, z BHP czy RODO. 
 • SEMAFOR - System Monitorowania Finansowych Rezerw
 • ZAPISZ - platforma, na której na początku roku akademickiego toczy się krwawy bój, kiedy to o wyznaczonej godzinie otwierają się "bramki" na zapisy na fakultety. Bitwa wynika z ograniczonej ilości miejsc na dany fakultet (20 osób), a wiadomo że ciekawsze zajęcia o najbardziej przystępnych godzinach szybciej się rozchodzą. W roku akademickim na fakultety przeznaczone są 4 pkt. ECTS, co zwykle oznacza 4 obowiązkowe fakultety (zdarzają się takie za 2 ECTS, ale są również "darmowe", czyli za 0 ECTS).

 


W zakładce ADMINISTRACJA:

Tutaj znajdziesz przede wszystkim informacje o sprawach studenckich. 

 


W zakładce ORGANIZACJE :

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące działających stowarzyszeń, do których możesz dołączyć.

 


W zakładce TWOJE KONTO:

 • WIFI - tu znajdziesz hasło do wifi, które zależy wpisać przy dostępie do sieci eduroam. Dzięki czemu będziesz mieć dostęp do wifi na terenie wszystkich budynków UMP.
 • POCZTA - wszelkie maile z uczelni będą trafiać właśnie tutaj. Na koncie można też zrobić przekierowanie maili na swoje prywatne konto, aby nie przegapić żadnej ważnej informacji.

 


Jak się zalogować?

 

LOGIN:   s + numer indeksu, np. s12345

HASŁO:  ustalone samemu

Kontakt z nami


Do
góry