Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny - IFMSA (International Federation of Medical Students Associations).

IFMSA jest największą na świecie organizacją studencką. Poprzez 129 organizacji krajowych należą do niej studenci ze 121 państw. W ramach IFMSA działa ponad 1 000 000 młodych ludzi na świecie. IFMSA ma swój Zarząd wybierany raz w roku na walnym zebraniu. W skład zarządu IFMSA wchodzi prezydent, skarbnik, sekretarz generalny, wiceprezydent ds. zasobów ludzkich i wiceprezydent ds. marketingu. Siedzibą IFMSA jest Ferney-Voltaire we Francji. Siedziba ta jest wspólna z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Lekarzy.

Ze względu na zakres działanie cała struktura IFMSA została podzielona na Programy Stałe (Standing Committees). Walne zebrania członków IFMSA odbywają się dwa razy w roku, w marcu i sierpniu. Są to tygodniowe spotkania, na których podpisywane są kontrakty na wymiany studenckie, opracowywane są nowe projekty, przedstawiane są sprawozdania z programów już działających. Studenci wymieniają się także wiedzą medyczną, prezentują swoje zwyczaje, kultury.

Przynależność do organizacji jest dobrowolna - każdy student medycyny i młody lekarz może stać się jej członkiem po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały na wszystkich Wyższych Uczelniach Medycznych w Polsce.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Polub oddział Białystok nas na facebooku (https://www.facebook.com/ifmsa.bialystok/?fref=ts) oraz przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w październiku, w drugim tygodniu zajęć.

 

 

Kontakt z nami


Do
góry